Zelfreinigende coating voor zonnepanelen AC10166

 

Allcera®-coatings AC10166 Solar verbeteren op indrukwekkende wijze de economische efficiëntie van zonnepanelen. De reflectie wordt verminderd, er is geen reinigingsinspanning meer nodig, en zonnecollectoren gecoat met AC10166 reinigen ook onze lucht. Dit is "groene technologie" tot in de perfectie. Dit wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door de breking van het licht op het glasoppervlak te veranderen. Op deze manier kan de beschikbare zonne-energie optimaal worden benut. De verbetering van de efficiëntie levert echt geld op. Daarbij komen de besparingen voor het reinigen van de modules en de vermeden vermogensverliezen bij vervuiling.

Iedere 100M2 staat gelijk aan de luchtzuivering van 8 volwassen eikenbomen.

Voordelen:


> Actieve milieubescherming door het vermijden van reinigingsmaatregelen en luchtzuivering door de afbraak van verontreinigende stoffen, zoals vogelpoep, fijnstof en organische deeltjes.

> Het verhogen van de efficiëntie door het verminderen van de reflectie en het verbeteren van de lichttransmissie op uw zonnepaneel.
> De foto katalytische zelfreiniging voorkomt prestatieverlies door vervuiling van het glasoppervlak. De coating bevordert de levensduur van het systeem door de krasbestendigheid en hardheid van het glas te verbeteren.
> Ook voor bestaande zonnepanelen.

 

> Lange levensduur.


 


    Verhoogde efficiëntie door reflectie te verminderen en de
    lichttransmissie op het collectorpaneel te verbeteren


    De lage reflectie verhoogt de lichttransmissie van een collectorruit gecoat met AC10166® met maximaal 6%.

    Een belangrijk aspect voor het coaten van zonnepanelen is economische efficiëntie.    Een AC10166® coating vermindert het gereflecteerde zonlicht tot 65% in vergelijking met een on gecoate module.


De foto katalytische zelfreiniging voorkomt prestatieverlies door vervuiling van het glasoppervlak.

Allcera® producten zijn foto katalytisch actief. Bij blootstelling aan licht worden zuurstofradicalen op het oppervlak gevormd. De geactiveerde zuurstof breekt moleculen en organische vuildeeltjes af die in contact komen met het oppervlak.
De stoffen die op deze manier worden afgebroken, worden eenvoudigweg weggespoeld door regen.
Dit effect wordt ondersteund door de super hydrofiele eigenschap van een ruit bedekt met Allcera®, omdat regenwater geen druppels meer op het oppervlak kan vormen, maar in een dunne laag water wegloopt."


De coating bevordert de levensduur van de modules door de krasbestendigheid en hardheid van het glas te verbeteren.
Met een gemiddelde toepassingsdikte van ongeveer
100 nm is AC10166 een solide
oppervlaktebescherming. De coating ontwikkelt een hardheid van 7H en beschermt zo het glasoppervlak met een gegarandeerde duurzaamheid van 15 jaar. De coating wordt uitgevoerd met behulp van de HVLP- methode. Dit kan zowel tijdens de industriële productie als op de geassembleerde module. In de industriële productie kan de droogtijd worden versneld door gebruik te maken van warmte. AC10166 is op waterbasis en volledig onschadelijk voor mens en dier."


Actieve milieubescherming door het vermijden van reinigingsmaatregelen en luchtzuivering door de afbraak van verontreinigende stoffen en fijn stof.
De zuurstof die door Allcera® wordt geactiveerd, breekt ook effectief luchtverontreinigende stoffen af, zoals stikstofoxiden (NOx) en organisch fijn stof. Stikstofoxiden uit uitlaatgassen van auto's vervuilen de lucht in onze binnensteden. Ze veroorzaken ademhalingsproblemen en vallen gebouwen aan. Allcera® zet de giftige stikstofoxiden onder meer om in niet- toxisch nitraat.
Naast het milieuaspect zorgt het vermijden van schoonmaakmaatregelen natuurlijk ook voor een aanzienlijke verlaging van de onderhoudskosten"De Economie:

 

Door reflecties en de resulterende verbeterde lichttransmissie te verminderen, neemt de elektrische output van een gecoate module met maximaal 3% toe Een systeem met een output van 100 Kw (piek) heeft een jaarlijkse output van ongeveer 92.000 Kw /h in Duitsland
De coating met AC10166 brengt ook: 3kw x 920 zonuren / jaar x 15 jaar = 41.400 Kw meer vermogen


 

Het oppervlak, dat altijd schoon is, voorkomt prestatieverlies dat, afhankelijk van de mate van vervuiling, kan oplopen tot 15%. In ons voorbeeld gaan we uit van een gemiddeld verlies door vervuiling van het oppervlak van ongeveer 5%. Met een systeemoutput van 100 Kw (piek) zijn dit: 5KW x 920 zonuren / jaar x 15 jaar =
69,000Kw meer vermogen


Solar AC10166
Solar AC10166
Presentatie Solar NL 1,1 MB.pdf (1.05MB)
Solar AC10166
Solar AC10166
Presentatie Solar NL 1,1 MB.pdf (1.05MB)

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map